Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • KeramNet Marek Kurowski
  NIP: 679-186-22-20

 • E-mail:biuro@keramnet.com
 • Telefon660518714
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sklepu

I. Podstawowe pojęcia

 1.  Sprzedawca – KeramNet Marek Kurowski z siedzibą w Rzeszotarach ul.Szlachecka 43, 32-040 wpisana do rejestru przedsiębiorców 1900/2004 , posiadający nr. NIP 679-186-22-20, Regon 356888685. Tel: 660518714, e-mail: biuro@keramnet.com, faks: 123337210
 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.keramnet.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 7. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów
 II. Postanowienia ogólne
 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.luk-poz.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Konieczność taka podyktowana jest ciągłymi zmianami cen producentów na poszczególny asortyment oraz wahaniami kursu euro i dolara. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. O każdorazowej zmianie cen Klient jest informowany drogą mailową lub telefoniczną podczas omawiania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny w sklepie są cenami BRUTTO, z doliczonym podatkiem VAT-23%

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.keramnet.pl, e-mailem na
  adres 
  biuro@keramnet.pl, oraz faksem na nr tel. 123337210 siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem, a przedstawiciel firmy skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu omówienia złożonego zamówienia.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Terminy realizacji zamówienia są orientacyjne i zależą od ilości oraz specyfiki wybranego asortymentu. O terminie realizacji zamówień Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 6 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • Telefon – 660518714
 • E-mail – biuro@keramnet.pl
 • Fax – 123337210
 • Adres korespondencyjny – Keramnet Marek Kurowski Szlachecka 43, 32-040 Rzeszotary

IV. Dostawa

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich, transportem firmy (uzależnione od odległości pomiędzy siedzibą firmy a odbiorcą oraz od ustaleń z klientem). Możliwy jest również odbiór osobisty (po wcześniejszym ustaleniu).
 2. Przesyłki do wysyłki tworzone są w oparciu o wagę i gabaryty przedmiotu, zakupy są łączone w celu uzyskania najmniejszych kosztów dostawy.
 3. Przesyłki są ubezpieczone
 4. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Kurierem  wynoszą:
 • do 31 kg:  15 złotych (netto)
 • do paczki płatnej „Za pobraniem” doliczana jest usługa w kwocie 4zł.
 
V. Formy płatności
 1.  W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: a) Przelew, b) Pobranie
 2. Klient,  który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 3. Przy realizacji zmówienia, pierwsze dwie płatności realizowane są gotówką przy odbiorze lub przedpłata na podstawie faktury Pro Forma, jeżeli współpraca układa się pomyślnie kolejne płatności mogą być realizowane z odroczonym czasem płatności – dotyczy jednostek budżetowych państwowych lub samorządowych.  
 4. W przypadku towaru nietypowego lub na specjalne zamówienie (nadruki itp.) wymagana jest przedpłata ustalona na etapie omawiania zamówienia.
 5. Płatności w formie przelewu należy dokonać na konto nr. 42 1140 2004 0000 3402 6280 8204  mBank. 
​​​​​​​VI. Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany niniejszego regulaminu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym ze sprzedającym. . Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę (dowód zakupu), opis przyczyny reklamacji oraz wszelkie dokumenty z nim związane. Przesyłka musi być odesłana w oryginalnym opakowaniu producenta (jeśli był w taki spakowany). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przewoźnika.  UWAGA: Prosimy sprawdzić stan zewnętrznego opakowania przesyłki bezpośrednio przy dostawcy (w momencie odbioru). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (przebicie, zalanie, mocne zgniecenie) należy spisać protokół szkody (w chwili odbioru paczki) i poinformować nas o zaistniałej sytuacji.
  Spisany protokół przy odbiorze jest podstawą przyjęcia reklamacji wynikającej z uszkodzeń mechanicznych produktu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: KeramNet Marek Kurowski Szlachecka 43, 32-040 Rzeszotary lub e-mailem biuro@keramnet.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: KeramNet Marek Kurowski Szlachecka 43, 32-040 Rzeszotary.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.

IX. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą [nazwa sprzedawcy]. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.luk-poz.pl
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu